Építésvezetés, felelős műszaki vezetés

Felelős műszaki vezetői tevékenységünk:

 • Az építési-szerelési munkák irányítása.
 • Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek) betartatása, azok betartásának az általunk vezetett építkezéseken való ellenőrzése.
 • Az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása, az építési munkahely átvétele, őrzésének biztosítása.
 • Az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása.
 • A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése.
 • Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása.
 • Az építtetővel, illetve annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), továbbá az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés.
 • Az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése.
 • Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban.
 • Az építményen végzett építési-szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása.
 • Az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.

Kapcsolat

 • Kecskemét, Tavaszmező u. 91.
 • e-mail
 • T/F: 76-494-647
 • M: 70-333-65-08