Igazságügyi szakértői tevékenység

A szakértői tevékenységet végzi:

Kiss László

 • Igazságügyi szakértő
 • Okleveles villamosmérnök
 • Főiskolai docens

Kapcsolat:

 • 6000 Kecskemét, Tavaszmező u. 91.
 • e-mail
 • T/F: 76-494-647
 • M: 70-333-65-08

Szakterületeim megnevezése 2012 után a 9/2006. (II.27.) IM rendelet szerint:

 • Épületvillamosság
 • Villamosművek
 • Hőerőgépek és rendszerek
 • Háztartási készülékek gyártása
 • Mérőműszer gyártása
 • Villamosgép gyártása

Szakterületeim megnevezése 2012-ig a korábbi jogszabály szerint:

 • Nagy-és kisfeszültségi szabadvezeték
 • Nagy-és kisfeszültségi kábelhálózat
 • Transzformátor, kapcsolóállomás villamos berendezés
 • Villamosenergia-rendszer hálózatai
 • Villamosenergia-rendszer védelme és automatikája
 • Villamosenergia-rendszer irányítása
 • Energetikai biztonságtechnika
 •  Energetikai mérés-és irányítástechnika
 • Villamos hajtás és működtetés, hajtásirányítás
 • Villamos gépek és készülékek

Szakvéleményem célja, használhatósága:

 • Rendőrségi, ügyészségi nyomozati munkával kapcsolatos ügyekben a műszaki háttér feltárása;
 • Bírósági peres ügyekben a műszaki tartalom értékelése, feltárása, közérthetővé tétele;
 • Termék-és teljesítésminősítés készítése a kintlevőségek csökkentése érdekében a fizetést szándékosan halogató, a jó teljesítés hiányára hivatkozó megbízók ellen;
 • Villamos készülékek, berendezések működésével kapcsolatos viták tisztázása;
 • Szerelési kivitelezés, gyártás körüli viták tisztázása;
 • Villamos balesetek, tűz-és egyéb káresetek feltárása, ok-okozati összefüggések megállapítása;
 • Biztosítási viták esetén a műszaki tartalom rögzítése;
 • Az energiaszolgáltatás minőségével kapcsolatos viták tisztázása;
 • Az energia termelésének, szétosztásának, felhasználásának optimalizálása, racionalizása;
 • Az energiszolgáltatás paramétereinek mérésével kapcsolatos viták tisztázása;
 • Megújuló és környezetbarát energiaforrások alkalmazása;
 • Gyártással és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek segítése,
 • Árviták esetén a valós érték meghatározása;
 • Áramlopás esetén a szabálytalanul vételezett energia mennyiségének és értékének megállapítása;
 • Gépek, berendezések, alkatrészek műszaki állapotának értékelése, értékének megállapítása;
 • Kivitelezési, szerelési munkák műszaki tartalmának értékelése, értékének megállapítása.

Megbízóim:

 • Bíróság, ügyészség, rendőrség, határőrség, vám-és pénzügyőrség, PSZÁF, egyéb kirendelő szervek.
 • Gazdálkodó és társadalmi szervezetek,
 • Egyéni - és társas vállalkozások, jogi személyek, magánszemélyek.

 

Igazságügyi szakértői tevékenységem

Ki veheti igénybe az igazságügyi szakértői szolgáltatásaimat?

Az igazságügyi szakértő szolgáltatásaimat bárki igénybe veheti.
Állami szervek (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság, Nemzeti adó-és Vámhivatal, Katasztrófavédelem, katonaság, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Pénzügyi Felügyelet, önkormányzat, oktatási-nevelési intézmény, egészségügyi intézmény stb.) akkor rendelhet ki szakértőként, ha jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel az adott állami szerv nem rendelkezik.
Vállalkozások, magánszemélyek nem állami szervezetek korlátozás nélkül megbízhatnak a szakterületeim szerinti szakértői feladattal.

Hogyan végzem munkámat igazságügyi szakértőként?

Az igazságügyi szakértői esküm szerint részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, a legjobb tudásom szerint teljesítem feladataimat. Ez nem csak a hivatalos szervek kirendelése esetére, hanem minden más megbízás esetére is vonatkozik. Kárt okoznék, ezért felelősségre vonható lennék, ha a megbízóm elvárását kielégítve, tényekkel kellően meg nem alapozott szakvéleményt adnék. Szakértőként nem hallgatom el megbízóm előtt azokat a tényeket sem, amik ellentétesek az ő érdekeivel, akkor is tájékoztatom a valóságos helyzetről, ha ez a megbízatás megszűnését vonná maga után. A kiugróan magas szakértői díj sem befolyásolja a vizsgálat eredményét, minden esetben tényszerű szakvéleményt készítek.

Milyen speciális ügyekben segítek az igazság felderítésében igazságügyi szakértőként?

Példaképpen felsorolok néhány olyan területet, ahol az elmúlt években a fenti szempontok messzemenő betartása mellett sikerült elnyernem megbízóim teljes megelégedettségét:
• Villamos eredetű balesetek, tűzesetek műszaki okainak feltárása;
• Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés, károkozás műszaki hátterének feltárása, kárösszeg megállapítása;
• Villamos energia hibás mérése következtében kialakult téves számlázás korrekciójának kimunkálása;
• Energiagazdálkodás optimalizálása;
• Megújuló energiaforrások rendszer szintű optimalizálása;
• Áramlopás kivizsgálása, a keletkezett kár becslése;
• Természetes használat vagy vagyon elleni bűncselekmény következtében a műszaki állapotban bekövetkezett változás, az ebből fakadó értékcsökkenés, illetve kárérték megállapítása;
• Új termék műszaki újdonságtartalmának, értékének, a know-how minősítés feltételeinek megállapítása;
• A CE jelölés feltételeinek kimunkálása;
• Villamos gyártmány, szerelés műszaki állapotának, készültségi fokának szakszerű rögzítése, értékének megállapítása az esetleges későbbi jogviták megelőzése céljából.

Kecskemét, 2014.
Kiss László igazságügyi szakértő